Handelsbetingelser

1. Formål med brug af Jobdanmark.dk

jobdanmark.dk må alene anvendes til lovlige formål af virksomheder, der søger nye medarbejdere.

2. Produktion

Produktionstiden afhænger af det enkelte produkt.

Ved oprettelse af JobOnline vil annoncen være online med det samme. Ved bestilling via sælger eller annonceafdeling er produktionstid op til 24 timer (dog kun i hverdage). Ved køb af JobMatch pakker vil bannerkampagnen blive sat i gang først kommende hverdag efter aktivering af jobbet på jobdanmark.dk.

JobDanmark har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. JobDanmark ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Virksomheden har ret til at bruge JobDanmarks produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra JobDanmarks website.

3. Indhold

jobdanmark.dk modtager kun annoncer med tilbud om ledige stillinger.

Ved indrykning af annoncer på websitet påhviler ansvaret for udformning af annoncen kunden. JobDanmark påtager sig intet ansvar for indholdet af annoncen, herunder stavefejl eller forkerte oplysninger i annoncen m.m.

Du kan redigere din jobannonce på jobdanmark.dk efter betaling.

jobdanmark.dk forbeholder sig retten til at redigere i eller fjerne annoncen, såfremt den er i strid med JobDanmarks retningslinjer for annoncering, gældende lovgivningen eller god markedsføringsskik i almindelighed.

JobDanmark forbeholder sig desuden retten til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det

4. Annonceringsperiode

Annoncen er online til ansøgningsfristen. Dog max. 30 dage fra den dag, hvor annoncen bliver lagt online.

5. Betaling

Ved køb af produkter på jobdanmark.dk, er du først forpligtet til at betale, når du endeligt har godkendt bestillingen. Herefter gælder lovgivningen for handel på nettet.

JobDanmark modtager betaling med Dankort/VISA, VISA, VISA debit, Mastercard og Maestro. Betaling bliver trukket med det samme. Alt salg sker til priser i danske kr. og er eksklusiv moms til Jysk Fynske Medier, CVR-nr. 36503335.

JobDanmark bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Betalingsbetingelser

Ved betaling af faktura skal dette ske på angivne dato.

Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Registreres betaling ikke i rette tid, er JobDanmark berettiget til at fordre renter af det udestående beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra forfaldsdatoen og frem til betaling finder sted.

JobDanmark opkræver et rykkergebyr på DKK100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse.

Kun godkendte kunder kan benytte fakturerings mulighed. Ellers betales med kreditkort eller med allerede købte kreditter.

Reklamationsret

Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag.

Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

Reklamationsretten bortfalder dog ved brug af materiale, som kunden har godkendt overfor JobDanmark, undtaget herfra er dog trykkerifejl, indrykningsdatofejl samt placeringsfejl.

Såfremt JobDanmark er ansvarlig for fejl og mangler, er JobDanmark berettiget til at foretage mangeludbedring, det sker ved straks at rette fejlen, samt foretage ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet.

En godskrivelse kan ikke overstige det fakturerede beløb for annoncen. Lider jobannoncen af en mangel, skal kunden straks denne bliver bekendt med manglen, meddele JobDanmark dette. Reklameres der ikke straks kan manglen ikke påberåbes. Dette omfatter ligeledes genindrykning/afvikling af annoncen.

Ansvar i forbindelse med jobsøgning

JobDanmark påtager sig ikke nogen form for ansvar i forbindelse med din jobannoncering på Jobdanmark.dk.

JobDanmark kan ikke på noget tidspunkt gøres ansvarligt for manglende resultat ved annoncering, ved misbrug af din adgangskode eller andre forhold i øvrigt.

I relation til force majeure er Jobdanmark.dk uden ansvar.

Forbehold

JobDanmark er uden ansvar for, at oplysninger offentliggjort af brugerne er sande eller korrekte.

JobDanmark er uden ansvar for indhold, CV eller materiale i øvrigt, som Brugeren tilfører jobbanken. Dette bærer Brugeren selv risikoen for.

JobDanmark er uden ansvar for eventuelle synspunkter, der er udtrykt af brugere.

JobDanmark forbeholder sig ret til at slette profiler med manglende eller forkerte personoplysninger.
JobDanmark er uden ansvar for, hvorvidt kandidaterne kan udføre et bestemt arbejde.

JobDanmark er uden ansvar for noget indhold vedrørende en eventuel ansættelse, hvor kontrakten er skabt på baggrund af websitet.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til JobDanmark på annonce@jobdanmark.dk eller tlf. 65 45 55 88.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk